Методична робота

Видані посібники і підручники: Посібник з практичної фонетики для студентів ІІ курсу (укладач ст. викл. Коростельова Л.І.; посібник з практичної граматики для студентів ІІ курсу (укладач канд. філол. н., доц. Кононенко В.Г.); підручник з французької мови для студентів першого курсу “Manuel de français” (автори доц. Комірна Є.В., доц. Самойлова О.П.); підручник з практичної граматики французької мови  для студентів першого курсу “Cours pratique de la grammaire française”(укладачі доц. Самойлова О.П., доц. Комірна Є.В.), посібник з теоретичної фонетики французької мови (укладач доц. Комірна Є.В.). Посібник з французької мови для самостійної роботи студентів I курсу в умовах дії кредитно-модульної системи організації навчального процесу (укладачі доц. Максименко А.П.., доц. Комірна Є.В., викл. Ляміна Л.П.); навчальний посібник з практики іспанської мови як другої іноземної для студентів V курсу (доц. Криворчук І. О.); навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів І курсу (укладачі доц. Скробот А.І., ст. викл. Єфіменко Л.П.); навчальний посібник з іспанської мови для студентів І курсу (укладачі доц. Скробот А.І, ст. викл. Єфіменко П.М., викл. Омелянчук О.В., викл. Дуля Л.В.); навчальний посібник з практичної граматики для студентів І курсу (укладач доц. Бокова П.М.); навчальний посібник з теоретичної та практичної фонетики іспанської мови для студентів І-ІІІ курсів стаціонару та факультету заочного та вечірнього навчання (укладач доц.Скробот А.І.); підручник «Іспанська мова для початківців» (укладачі доц. Серебрянська А.О., викл. Серебрянська Т.М.); навчальний посібник для занять з домашнього читання за книгою Педро Антоніо де Аларкона “Трикутний капелюх” (укладач доц. Зернова Л.Г).

Викладачами кафедри укладено згідно із “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання” програми з таких навчальних дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень

 1. Настановно-корективний курс з іспанської / французької мови І курс ;
 2. Практика усного і писемного мовлення іспанської / французької мови І − ІІ курс;
 3. Практична фонетика іспанської / французької мови І − ІІІ курс ;
 4. Практична граматика іспанської / французької мови І − ІІІ курс;
 5. Вступ до мовознавства І курс;
 6. Вступ до романської філології ІІ курс;
 7. Іспанська мова як 2 га іноземна І − ІІІ курс;
 8. Лінгвокраїнознавство ІV курс;
 9. Теоретична фонетика французької мови ІVкурс;
 10. Практичний курс перекладу іспанської / французької мови ІІ курс;
 11. Лінгвопрагматичний аспект ділової комунікації французькою мовою (курс за вибором) ІІІ курс.

другий (магістерський) рівень

 1. Культура усного і писемного мовлення іспанської мови І курс;
 2. Соціолінгвістика І курс.

ЗВІТ кафедра романських мов за 2020