Завідувач кафедри

Кафедру романських мов очолює кандидат філологічних наук, доцент Рубан Віра Олександрівна. З 2006 року викладає французьку мову як першу іноземну студентам І–ІІІ курсів та загальне мовознавство студентам ІV–V курсів факультету романської філології. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.05. – романські мови.

Рисунок1

Публікації Рубан Віри Олександрівни за останні 5 років:

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ І ВИНАХОДІВ

№ п/п Назва Характер роботи Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва Обсяг (в сторін-ках) Прізвища співавто-рів
1 2 3 4 5
Несправжні англіцизми у сучасному французькому медіа-дискурсі тези доповіді Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ,
19–21 бер. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 362—364.
2

2.

Структурні особливості англіцизмів-дериватів у сучасній французькій мові стаття Науковий вісник Чернівецького
університету : [зб. наук. праць]. — Вип. 721 : Романо-слов’янський дискурс. — Чернівці : видавничий дім «РОДОВІД», 2014. — С. 45—47.
3
3. Позамовні чинники лексичних запозичень у сучасній французькій мові стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. — Вип. 15. — Т. 2. — С. 124—126. 5
4. Основні чинники англомовних запозичень у сучасній французькій мові тези доповіді Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 1–3 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 375—376. 2
5. Структурні особливості неповних англомовних запозичень у сучасній французькій пресі стаття Science And Education A New Dimension. PHILOLOGY, IV (27). — Budapest, 2016. — № 107. — С. 11—14. 5
6. Лексико-семантичні сфери функціонування англомовних запозичень у сучасній французькій мові тези доповіді Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 30 бер. –1 квіт. 2016 р.) /
М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 327—329.
2
7. Псевдоангліцизми як модифіковані англомовні запозичення в сучасній французькій мові стаття Проблеми семантики слова, речення та тексту :  [зб. наук. праць] / наук. ред. Н. М. Корбозерова. — К. : Логос, 2017. — Вип. 38. — С. 176—180. 5
8. Англіцизми в сучасній французькій мові в контексті англомовної експансії тези доповіді Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 29–31 бер. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. — С. 296— 298. 2
9. Classification des emprunts anglais dans la langue française тези доповіді Langues, Sciences et Pratiques: Actes du 1-er Colloque international francophone en Ukraine (Kiev, 19–20 octobre 2017) / Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev, Ambassade de France en Ukraine, Institut Français d’Ukraine, Agence universitire de la francophonie. — Kiev, 2017. — P. 119— 120. 

 

1
10. Структурні особливості англіцизмів-скорочень у сучасній французькій мові тези доповіді VI Всеукраїнська наукова конференція романістів:Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства (Чернівці, 5–6 жовт. 2017 р.) — Чернівці : видавничий дім «РОДОВІД», 2017. — С. 58—60. 2
11. Calques structurels dans la langue française тези доповіді Langues, Sciences et Pratiques : Actes du 2-ième Colloque international francophone en Ukraine (Kiev, 3–4 octobre 2018) / Etablissement d’Etat d’enseignement supérieur «Prydniprovs’ka académie d’Etat de génie civil et d’architecture», Ambassade de France en Ukraine, Institut Français d’Ukraine, Agence universitire de la francophonie. — Dnipro, 2018. — P. 179— 180.  1
12. Запозичення-морфологічні покручі у сучасному французькому медіа-дискурсі тези доповіді Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 11–13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. — С. 280— 282. 2
13. Англомовні запозичення-транспозити у сучасній французькій мові тези доповіді Ad orbem per linguas. До світу через мови: тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 20–22 бер. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. — С. 301— 303. 2